Pandemi Döneminde - Robot Otomasyon Sistemlerinin Önemi